Історія кафедри

Історія кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування нерозривно пов’язана з історією цукрового виробництва в Україні.

В 1930 році на базі Смілянського інституту цукрової промисловості, факультетів цукрової промисловості Кам’янець-Подільського хіміко-технологічного інституту, цукрового факультету Київського політехнічного інституту було створено Київський інститут цукрової промисловості в складі якого був механічний факультет та кафедра механічного обладнання цукрових заводів. До 1933 року кафедра готувала інженерів-механіків лише для цукрової промисловості. На сьогодні вона залишається єдиною кафедрою в Україні, що готує фахівців з цієї спеціальності.

Г.М.Знаменський

В довоєнний період на кафедрі працювали професори М.М.Гейштовт, О.О.Кіров, В.К.Обремський, І.Л.Розовський, доцент Г.М.Знаменський, асистент М.О.Бузикін та інші.

В повоєнні роки кафедра мала назву «Спеціального обладнання», з 1979 року – «Технологічного обладнання харчових виробництв», а з 2011 року – «Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування».

За роки існування кафедра мала і має вагомі наукові та практичні надбання в галузі процесів та обладнання харчових, особливо, цукрових виробництв.

Доктор технічних наук, професор Г.М.Знаменський – автор теорії центрифугування утфелів, доповнень до теорії фільтрування рідких продуктів харчових виробництв, автор підручників з обладнання цукрових заводів та з насосно-компресорного обладнання харчових виробництв. Завідував кафедрою в 1944-54 р.р.

В.М.Стабніков

Заслужений працівник вищої школи, доктор технічних наук, професор В.М.Стабніков – один з фундаторів науки з процесів і апаратів харчових виробництв, автор методів розрахунку масообмінних апаратів. Під його керівництвом підготовлено 50 кандидатів та 6 докторів технічних наук. Завідував кафедрою в 1954-57 р.р.

В.Д.Попов

Доктор технічних наук, професор В.Д.Попов – фундатор теорії тепломасообміну при кристалізації сахарози. Підготував 25 кандидатів наук, автор та співавтор понад 300 наукових праць та 36 винаходів. Завідував кафедрою в 1957-60 р.р.

М.О.Бузикін

Кандидат технічних наук, доцент М.О.Бузикін – автор підручників з обладнання крохмало-патокових заводів та з проектування цукрових заводів. Завідував кафедрою в 1960-1974 р.р.

В.О.Аністратенко

Заслужений діяч науки і техніки, доктор технічних наук, професор В.О.Аністратенко очолював науковий напрям методів інтенсифікації роботи масообмінних апаратів харчової промисловості, автор підручників і навчальних посібників з технологічного обладнання харчових виробництв. Підготував багатьох кандидатів технічних наук. Завідував кафедрою в 1974-79 р.р.

І.С.Гулий

Заслужений працівник освіти України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки, академік Української академії аграрних наук, доктор технічних наук, професор І.С.Гулий – відомий вчений в галузі теорії і практики кристалізації цукру, автор теорії і практики безперервного уварювання цукрових утфелів. Автор понад 700 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 2 підручників, 2 навчальних посібників, 74 авторських свідоцтв та 40 патентів на винахід. Створив новий напрям – технологію харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення. Підготував 11 докторів наук та 29 кандидатів наук. Нагороджений орденом «Трудового червоного прапора», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, хрестом пошани «За духовне відродження». Очолював кафедру в 1979-95 р.р.

В.Г.Мирончук

Доктор технічних наук, професор В.Г.Мирончук – Відмінник освіти України, фахівець в галузі теорії і практики кристалізації цукристих речовин, автор теорії взаємодії фаз в системі «розчин-пара-кристал» при кипінні цукрового утфелю. В науковому доробку 649 наукових праць, в тому числі: 6 монографії, 3 підручники, 10 навчальних посібників, 1 тлумачний словник, 3 конспекти лекцій, 77 авторських свідоцтв і патентів, наукових статей - 188, науково-методичних праць - 60, матеріалів і тез конференцій - 304. Підготував 1 доктора технічних наук та 10 кандидатів технічних наук. Завідував кафедрою з 1995р по 2021р.

На кафедрі в різний час працювали: академік Гулий І.С., проф. Орлов Л.О., проф. Українець А.І., проф. Гуцалюк В.М., проф. Бєлік В.Г., проф. Накорчевський А.І., проф. Серьогін О.О., доц. Демчук Г.С., доц. Яценко В.С., доц. Диченко А.С., доц. Даценко М.М., доц. Мельник А.А., доц. Гукалов О.В., доц. Заєць Ю.О., доц. Санов В.М., ст.вивладач Установ О.І., ст. викладач Антощенко Д.П.

Кафедра готує фахівців з обладнання переробних і харчових виробництв за спеціалізаціями «Обладнання цукрових заводів», «Конструювання обладнаня харчових виробництв», «Комп’ютерні технології проектування харчових виробництв», за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр», а також має аспірантуру і докторантуру.

За роки існування кафедра підготувала близько 6000 фахівців механіків для харчової промисловості. Студенти кафедри беруть активну участь в науковій роботі кафедри. Щорічно за участю студентів отримуються декілька охоронних документів на винахід та на корисну модель. В наукових конференціях щорічно беруть участь щонайменше 30 студентів, які публікують самостійно та у співавторстві з науковими керівниками ряд статей.

Серед випускників кафедри старшого покоління: заступник голови Ради міністрів УРСР І.Д.Степаненко, представник СРСР в Раді Економічної взаємодопомоги Н.А.Шевандін, Міністр харчової промисловості УРСР М.М.Санов, заступники міністра харчової промисловості Є.М.Головенцов, А.Ю.Прилипко, А.Є.Богатирьов. Відомі науковці: академік Гулий І.С., проф. Аністратенко В.О., проф. Сологуб М.А., проф. Сторіжко Й.І., проф. Лісовенко О.Д., проф. Орлов Л.О., проф. Пушанко М.М., проф. Штангеєв В.О., проф. Хоменко М.Д., проф. Некоз О.І., проф. Тищенко Г.П., проф. Сухенко Ю.Г. та інші. Відомі керівники промисловості В.А. Чайкун, А.К.Міхно, М.П.Федорина, О.С.Острик, С.І.Шевелюк, Б.А.Сизько, Ю.А.Гаркавенко, О.А.Штангеєв, Б.Е.Жмака, О.С.Заєць, Б.О.Мелентьєв, М.С.Кухар, А.С.Дзис, Є.М.Шкабара, Ю.О.Заєць, В.М.Потельчак, В.М.Кухар, Ю.В.Товстенко, М.І.Дзюбенко, В.І.Піненко, А.Ф. Базяк, І.М.Катроха, Ю.Нечипоренко, М.П.Панченко, В.Казновецький, В.Корнієнко, та інші.

Основні наукові напрями роботи кафедри сьогодні визначаються перспективними потребами харчової промисловості:

– очищення коренеплодів від домішок;

– розробка нових конструкцій бурякорізальних машин та їх робочих органів;

– ефективні дифузійні апарати та їх транспортні системи;

– інтенсифікація масообміну в сатураційних та сульфітаційних апаратах;

– інтенсифікація тепломасообміну в процесі кристалізації сахарози удосконалення конструкцій вакуум-апаратів та кристалізаторів;

– моделювання процесів багатоступеневої кристалізації та робота вакуум-апаратів і станції додаткової кристалізації сахарози;

– інтенсифікація процесів сушіння харчових продуктів;

– нанотехнології в процесах харчових виробництв;

– мембранні технології в процесах харчових виробництв та очищенні стоків промислових підприємств.

На кафедрі успішно функціонують наукові школи за такими напрямами:

– Теорія і практика кристалізації цукристих речовин, заснована проф. Поповим В.Д., акад. Гулим І.С., проф. Бажалом І.Г., здобула подальший розвиток в наукових працях проф. Мирончука В.Г., проф. Штангеєва В.О., проф. Штангеєвої Н.І., проф. Кузьменка Б.В., доц. Гукалова О.В., доц. Борисенка В.Я., доц. Гринчука І.М., к.т.н. Дашковського Ю.О., доц. Лементаря С.Ю., доц. Погорілого Т.М., доц. Бабка Є.М., доц. Єщенко О.А., доц. Коцюбанського А.М., к.т.н. Рамутіте Р.О., к.т.н. Кудрика В., к.т.н. Самілик М.М.

– Процеси сушіння харчових продуктів, заснована проф. Орловим Л.О., розвинута проф. Яровим В.Л., доц. Вересоцьким Ю.І., доц. Якобчуком Р.Л., ст. викладачем Свідерською О.І. та іншими.

Процесів масообміну в технологіях харчових виробництв: проф. Пушанко М.М., проф. Серьогін О.О., проф. Українець А.І., доц. Демчук Г.С., доц. Яценко В.С., доц. Диченко А.С., доц. Даценко М.М., доц. Санов В.М., доц. Заєць Ю.О., доц. Олішевський В.В., доц Янковий М.Г., доц. Блаженно С.І., доц. Пономаренко В.В., доц. Маринін А.І., доц. Миколів І.М., доц. Люлька Д.М.

– Мембранних процесів в харчовій технології, заснована проф. Гуцалюком В.М., продовжена в наукових працях доц. Змієвського Ю.Г., к.т.н. Киричук І.І., к.т.н., асист. Корнієнко Л.В., асп. Захарова В.В. та іншими.

Наукові розробки кафедри набули широкого використання на вітчизняних і зарубіжних підприємствах харчової промисловості. Серед них: уловлювачі важких домішок на тракті подачі і чистки цукрових заводів, дифузійні апарати та їх транспортні системи; вакуум-апарати періодичної та безперервної дії; сушарки цукру в киплячому шарі; режими політермічної кристалізації в перемішувачах-кристалізаторах та їх апаратурне оформлення; мембранні методи очищення рідких харчових продуктів та інші.

Кафедра тісно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами багатьох зарубіжних країн та з академічними інститутами НАН України.

Співробітники кафедри внесли вагомий внесок в написання монографій, підручників, навчальних посібників. Серед них: Г.М.Знаменський «Гидравлические и тепловые процессы пищевых производств»; І.С.Гулий «Непрерывная варка и кристаллизация сахара»; М.О.Бузикін «Основы проектирования сахарных заводов»; В.Д.Попов «Тепловий розрахунок утфельних вакуум-апаратів»; В.Д.Попов «Основы теории тепло-массообмена при кристаллизации сахарозы»; І.С.Гулий, В.Г.Мирончук, Л.О.Орлов та інші «Фізико-хімічні процеси цукрового виробництва»; В.Р.Кулінченко, В.Г.Мирончук, «Випарювання та випарні апарати в розрахунках і конструюванні»; В.Г.Мирончук, В.Р.Кулінченко «Промышленная кристаллизация сахаристых веществ»; М.М.Пушанко та інші «Центрифугування цукрових утфелів»; В.Г.Мирончук, Гулий І.С., Пушанко М.М. та інші «Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості»; В.Г.Мирончук, Пушанко М.М., Яровий В.Л. та інші «Розрахунок обладнання підприємств переробної та харчової промисловості»; В.Г.Мирончук, В.А.Лагода, М.М Пушанко «Розрахунок та вибір обладнання бурякоцукрових заводів»; І.М.Федоткін, І.С.Гулий «Математичне моделювання. Теорія технологічних процесів та їх моделювання»; В.Г.Мирончук, Ю.Г.Змієвський «Мембранні процеси в технології переробки молочної сироватки», В.Г.Мирончук, Ю.Г.Змієвський, Г.В. Дейничено, Л.В.Корнієнко «Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди», Г.В.Дейниченко, В.Г.Мирончук, В.В.Гузенко та інші «Застосування мембранних процесів у технології одержання пектинових концентратів», М.М.Пушанко, В.А.Лагода, В.Н. Шурбованого, Н.М. Пушанко, Л.М. Хомічак, А.К. Запольський «Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном производстве. Книга 1. Образование суспензий и их свойства».

До науково-практичних здобутків професорсько-викладацького складу кафедри належать чисельні розробки захищені авторськими свідоцтвами на винахід, патентами України та патентами України на корисну модель. Частина цих розробок запатентована в США, Франції, Бельгії, ФРН та Росії. Ліцензія на виготовлення каменевловлювачів була закуплена Данією.

І.С.Гулий та В.Г.Мирончук були доповідачами на ХХ-й (м. Мюнхен, 1996 р.), ХХІ-й (м. Антверпен, 2000 р.), ХХІІ-й (м. Мадрид) Генеральних асамблеях Міжнародної комісії з технології цукру (CITS).

Проф. М.М.Пушанко має почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України. Проф. В.Л.Яровий – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник освіти України. Проф. В.Г.Мирончук– Відмінник освіти України. Доц. Ю.Г.Змієвський – лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих учених.

Колектив кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, опираючись на накопичений досвід, спрямовує свою діяльність на забезпечення високих стандартів освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки України.