Про кафедру

Якимчук Микола Володимирович

Завідувач кафедри

професор, доктор

технічних наук.

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування є випусковою і готує фахівців освітнього ступеня «БАКАЛАВР» за освітньою програмою «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» та освітнього ступеня «МАГІСТР» за освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв» спеціальності «Галузеве машинобудування». На кафедрі також ведеться підготовка докторів наук та докторів філософії за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

Щорічний прийом студентів за денною та дистанційною формами навчання становить близько 80 чоловік. Випускники кафедри успішно працюють за спеціальністю на промислових підприємствах, у наукових, конструкторських та проектних установах, на машинобудівних заводах та навчальних закладах. За роки існування кафедра підготувала близько 6000 спеціалістів та понад 300 магістрів.

На кафедрі функціонує центр систем автоматизованого проектування, обладнаний новітньою комп’ютерною технікою. Постійно впроваджуються нові технології навчання на базі використання сучасного програмного забезпечення та технічних засобів навчання. Всі курсові та дипломні проекти, магістерські роботи студенти виконують за допомогою систем автоматизованого проектування. Кафедра має три спеціалізовані навчальні лабораторії, оснащенні відповідними демонстраційними електронними стендами, макетами обладнання та лабораторним устаткуванням. Студенти проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, виконують реальні дипломні проекти та магістерські роботи.

Навчальний процес на кафедрі забезпечується сучасними підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій та іншими навчально-методичними розробками.

Скоординовані навчальні плани підготовки фахівців за вищенаведеними освітніми програмами для випускників технікумів та коледжів передбачають скорочений термін навчання .