Наукова діяльність

За роки існування, починаючи із 1930 року, коли була створена кафедра технологічного обладнання цукрових заводів, співробітники кафедри зробили вагомий внесок в розроблення теоретичних основ процесів та створення ефективного обладнання для галузей харчової промисловості.

Основні напрями наукової роботи кафедри визначаються перспективними потребами промисловості:

  • інтенсифікація процесів та удосконалення обладнання в різних галузях харчової та переробної промисловості;

  • моделювання технологічних процесів виробництва харчових продуктів;

  • застосування нанотехнології в харчових та переробних виробництвах;

  • застосування сучасних баро- та електромембранних процесів в технологіях концентрування та очищення біологічних рідин.

На кафедрі успішно працюють наукові школи:

  • тепломасообміну в процесах харчових виробництв, заснованої д.т.н., проф. Г.М. Знаменським та розвиненої в наукових працях заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. М.М. Пушанка, д.т.н., проф. Л.О. Орлова, заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., проф. А.І. Українця, д.т.н., проф. О.О. Серьогіна, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого працівника освіти України, к.т.н., проф. В.Л. Ярового та ін.;

  • теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин, заснованої д.т.н., проф. В.Д. Поповим та його учнями заслуженим працівником вищої школи, лауреатом державних премій України в галузі науки і техніки, академіком Української академії аграрних наук, д.т.н., проф. І.С. Гулим, лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. І.Г.Бажалом, що набула подальшого розвитку в наукових працях д.т.н., проф. В.Г. Мирончука, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. В.О. Штангеєва, д.т.н., проф. В.Р.Кулінченка, д.т.н., проф. Н.І. Штангеєвої, д.т.н., проф. Б.В. Кузьменка та ін.;

  • мембранних технологій концентрування та очищення біологічних рідин, заснованої лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженим діячем науки і техніки України, д.т.н., проф. І.М.Федоткіним та членом Нью-йоркської академії наук, д.т.н., проф. В.М. Гуцалюком, розвинута в наукових працях лауреатом премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих учених к.т.н. доц. Змієвського Ю.Г.

Кафедра тісно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами Польщі, Сербії, Німеччини, Болгарії, з академічними інститутами НАН України.

За результатами наукової роботи кафедра видає монографії, отримує патенти України на винахід та на корисну модель, публікує статті у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Частина наукових розробок запатентована в США, Франції, Бельгії, ФРН та Росії. Наукові здобутки кафедри були представлені на Генеральних асамблеях Міжнародної комісії з технології цукру (CITS) в Мюнхені, Антверпені, Мадриді; на наукових конференціях в Гавані, Пловдиві, Мінську, Ізмірі, Кемерово, Краснодарі, Будапешті та ін.

Наукові розробки кафедри набули широкого використання в промисловості. Серед них: вакуум-апарати безперервної та періодичної дії; дифузійні апарати та їх транспортні системи; уловлювачі домішок у процесі транспортування цукрових буряків; модернізовані бурякорізки; сушарки сипких та рідких харчових продуктів та ін.

Студенти беруть активну участь в науковій роботі кафедри. Щорічно за участю студентів отримуються кілька охоронних документів на винахід та на корисну модель. В наукових конференціях щорічно беруть участь щонайменше 30 студентів, які публікують самостійно та у співавторстві з науковими керівниками ряд статей.

Колектив кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, опираючись на накопичений досвід, спрямовує свою діяльність на забезпечення високих стандартів освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців для розвитку економіки України.