Викладацький склад

В.Г.Мирончук

Мирончук Валерій Григорович

професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри з 1995 по 2021р.

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Машини і апарати харчових виробництв»

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За академічні заслуги».

Працював у 1982-1983 рр. в університеті м. Нові Сад (Югославія), у 1986–1988 рр. – у Гаванському політехнічному інституті ім. Хосе Антоніо Ечеверія (Республіка Куба). Виступав з доповідями на чисельних наукових конференціях, в тому числі за кордоном: м.Гавана (1988), м.Лас Віллас (1988), м.Мюнхен (1995), м.Антверпен (1999), м.Кемерово (2002), м.Мадрид (2003), м.Пловдів (2014) та ін.

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання харчових виробництв;

 • Технологічне обладнання галузі;

 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання;

В науковому та методичному доробку понад 640 друкованих праць, серед них 6 монографій, 3 підручники, 7 навчальних посібників, тлумачний словник з цукрової промисловості, 188 статей в фахових наукових виданнях, 77 патентів і авторських свідоцтв, 60 науково-методичних праць.

Підготував доктора технічних наук та 10 кандидатів технічних наук, три з яких мають міжнародну кваліфікацію – доктор філософії.

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрямки наукової діяльності – теорія і практика кристалізації речовин із розчинів; мембранні методи розділення рідких продуктів.

Контакти:

тел.+38(044)269-72-33

E-mail: mironchukvg@ukr.net

М. М. Пушанко

Пушанко Микола Миколайович

професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Освіта: механічний факультет КТІХП

Спеціальність: інженер-механік обладнання харчових виробництв

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання галузі

 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання

 • Основи розрахунку і конструювання обладнання

Публікації:

Всього більше 270 публікацій. З них:

 • Монографій і підручників – 7

 • Статей – більше 130

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – більше 30

 • Патентів – більше 75

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – більше 20

Наукова школа: Дослідження процесів екстрагування сахарози

Напрями наукової діяльності:

 • Дослідження тепло- масо-обмінних процесів

 • Створення високоефективного обладнання харчових виробництв

Контакти

тел.+38(044)287-93-32

E-mail: puchanko@nuft.edu.ua

В.Л. Яровий


Яровий Володимир Леонідович

професор, кандидат технічних наук, «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України», перший проректор НУХТ

Освіта

Закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Машини і апарати харчових виробництв»

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання харчових виробництв.

Напрямки наукової діяльності

дослідження та напрямки інтенсифікації тепломасообмінних процесів при сушінні продуктів харчового призначення.

Публікації:

Опублікував понад 155 наукових праць, із них 16 авторських свідоцтв і патентів.

Контакти

тел.+38(044) 287-93-19

В.В.Олішевський

Олішевський Валентин Вікторович

доцент, доктор технічних наук

Освіта: механічний факультет, Український Національний університет харчових технологій

Спеціальність: інженер-механік, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Основи САПР

 • Технологічне обладнання харчових виробництв

 • Загальна технологія харчових виробництв

Публікації:

Всього 127 публікацій. З них:

 • Підручників - 1

 • Статей – 32

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 67

 • Патентів – 20

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 7

Наукова школа: електрофізичні методи, екстрагування

Напрями наукової діяльності:

 • електрофізичні методи обробки харчових середовищ та одержання наночастинок металів

 • інтенсифікація процесів екстрагування сахарози з бурякової стружки та очищення напівпродуктів бурякоцукрового виробництва

Контакти

тел.+38(044) 289-72-13

E-mail: valinter@ukr.net

С.І.Блаженко

Блаженко Сергій Іванович

доцент, кандидат технічних наук, директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Машини і апарати харчових виробництв»

Викладає дисципліни:

 • Сучасні методи проектування;

 • Нові комп’ютерні технології;

 • Комп’ютерне проектування технологічних процесів та устаткування.

Напрямки наукової діяльності

дослідження тепломасообмінних процесів цукрового виробництва.

Публікації:

Опубліковано 43 наукових праць, із них 7 патентів. Є співавтором навчального посібника “Теорія машин і механізмів. Курсове проектування”.

Контакти

тел.+38(044) 287-93-66

Ю.І.Вересоцький

Вересоцький Юрій Іванович

доцент, кандидат технічних наук, заступник директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ

Освіта: механічний факультет , Український державний університет харчових технологій

Спеціальність: процеси та обладнання харчових та мікробіологічних виробництв

Викладає дисципліни:

  • Основи САПР

  • Основи комп’ютерного проектування

  • Комп’ютерні технології проектування

  • Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях

  • Машини-автомати, потокові лінії та робототехнічні комплекси

  • Проектування обладнання галузі

Публікації:

Всього 69 публікацій.

З них:

 • Статей – 18

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 34

 • Патентів – 5

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 12

Напрями наукової діяльності:

 • Інтенсифікація тепломасообмінних процесів розпилювального сушіння рідких харчових продуктів молочної промисловості.

 • Моделювання процесів харчових виробництв

Контакти

тел.+38(044) 287-92-22

E-mail: veres@nuft.edu.ua

Р.Л.Якобчук

Якобчук Роман Леонідович

доцент, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Освіта: механічний факультет (ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого), Національний університет харчових технологій

Спеціальність: обладнання переробних і харчових виробництв, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Технологічне обладнання харчових виробництв

 • Основи САПР

 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках

 • Інженерне обладнання будівель

 • Інжиніринг харчових виробництв

 • Проектування промислових підприємств з основами САПР

 • Промисловий інжиніринг

Публікації:

Всього 95 публікацій. З них:

 • Статей – 15

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 51

 • Патентів – 13

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 16

Напрям наукової діяльності:

 • Розроблення та удосконалення процесу і обладнання для сушіння харчових продуктів

Контакти

тел.+38(044) 287-93-86

E-mail: yakroman@ukr.net

В.В.Пономаренко

Пономаренко Віталій Васильович

Доцент, кандидат технічних наук

Освіта: Київський технологічний інститут харчової промисловості,

Механічний факультет

Спеціальність: Інженер-механік, Процеси і апарати харчових виробництв

Викладає дисципліни:

 • Основи розрахунку та конструювання технологічного обладнання

 • Конструювання технологічного обладнання харчових виробництв

 • Технологічне обладнання галузі

 • Технологічне обладнання харчових виробництв

 • Напрями підвищення ефективності роботи технологічного обладнання

 • Основи САПР

Публікації:

Більш 230 публікацій. З них:

 • Монографії - 2

 • Статей в фахових, зарубіжних та наукометричних журналах – більш 30

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – більш 50

 • Авторських свідоцтв, патентів – більше 120

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 30

Наукова школа: Масообмінні процеси

Напрями наукової діяльності:

 • Теоретичні і експериментальні закономірності тепломасообмінних процесів, гідродинаміка ежекційних апаратів

Контакти

тел.+38(044)287-94-57

В.Г. Серпученко

Серпученко Вадим Геннадійович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: енергетичний факультет, Київський технологічний інститут харчових технологій

Спеціальність: «Промислова теплоенергетика»

Кваліфікація: «Інженер - промтеплоенергетик»

Викладає дисципліни

 • Нарисна геометрія

 • Інженерна графіка

Публікації:

У творчому доробку більше 70 публікацій, у тому числі понад 40 наукових праць, одне авторське свідоцтво, один навчальний посібник (у співавторстві), а також більше 20 навчально-методичних робіт.

Наукова школа: мембранні процеси і технології

Напрями наукової діяльності:

 • Баромембранні процеси у технологіях харчових виробництв

Контакти

тел.+38(044) 287-96-36

E-mail: serp62@ukr.net

І.М.Миколів

Миколів Іван Михайлович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: факультет машини та апарати харчових виробництв, Київський технологічний інститут харчової промисловості.

Спеціальність: машини та апарати харчових виробництв, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Технологічні комплекси харчових виробництв

 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках

 • Проектування промислових підприємств з основами САПР

 • Технологічне обладнання галузі

 • Промисловий інжиніринг

 • Основи автоматизації проектування

 • Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

 • Інженерне обладнання будівель

Публікації:

Всього понад 80 публікацій. З них:

 • Статей – 31

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 30

 • Монографія – 1

 • Авторських свідоцтв і патентів – 10

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 8

Наукова школа: Інтенсифікація масообмінних та гідромеханічних процесів

Напрями наукової діяльності:

 • Інтенсифікація масообмінних процесів бродильних виробництв

 • Інтенсифікація гідромеханічних процесів харчових виробництв

 • Удосконаленнятехнології та обладнання дла виробництва масла

 • Удосконаленнятехнології та обладнання дла виробництва плавлених сирів

Співпраця з харчовими підприємствами:

Львівська пивоварня, КОМО , Наш молочник , Галіївський маслозавод,

Тернопільський м’ясокомбінат та Київський БКК.

Контакти

тел.+38(044)287-91-21

immykoliv@ukr.net

Є.М.Бабко

Бабко Євген Миколайович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механічний факультет, Український Національний університет харчових технологій

Спеціальність: інженер-механік, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Основи САПР

 • Технологічне обладнання галузі (Промисловий інжинірінг)

 • Основи розрахунку і конструювання технологічного обладнання

 • Основи комп`ютерного проектування

Публікації:

Всього 87 публікацій. З них:

 • Статей – 22

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 27

 • Патентів – 11

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 27

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрями наукової діяльності:

 • дослідження систем кристалізації цукру

 • електрофізичні методи обробки харчових середовищ та одержання наночастинок металів

 • інтенсифікація процесів екстрагування сахарози з бурякової стружки та очищення напівпродуктів бурякоцукрового виробництва

Контакти

тел.+38(044) 289-93-86

E-mail: babkoe@ukr.net

Т.М.Погорілий

Погорілий Тарас Михайлович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механіко-математичний факультет, Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Спеціальність: механік, математик-прикладник, (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв)

Викладає дисципліни:

 • Основи САПР

 • Комп’ютерні технології в інженерних розрахунках

 • Моделювання технологічних систем

 • Методи оптимізації та математична статистика

Публікації:

Всього 155 публікацій. З них:

 • Статей – 51

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 76

 • Патентів – 13

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 18

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрями наукової діяльності:

 • Аналітичні та чисельні розв’язки нестаціонарних задач теплопровідності та дифузійного масообміну

Математичне моделювання тепло- та масообміну процесів масової кристалізації речовин (сахарози)

Контакти

тел.+38(044) 287-96-90

С.Ю.Лементар

Лементар Cвятослав Юрійович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

Спеціальність: «Обладнання переробних та харчових виробництв»

Викладає дисципліни:

 • Проектування обладнання галузі;

 • Моделювання технологічних систем;

 • Системи автоматичного проектування;

 • Обладнання харчових виробництв.

Публікації:

Всього 80 публікацій. З них:

 • Статей – 26

 • Тез доповідей та виступів на конференціях різного рівня – 27

 • Патентів – 9

 • Навчально-методичних праць (методичних розробок) – 18

Наукова школа: теорії і практики кристалізації цукровмісних речовин

Напрямки наукової діяльності

дослідження процесів згущення та кристалізації у виробництві моноцукрів, дослідження процесів сушіння молочних продуктів.

Контакти

тел.+38(044) 287-96-83

E-mail: lementar@nuft.edu.ua

Д.М.Люлька

Люлька Дмитро Миколайович

доцент, кандидат технічних наук

Освіта: механічний факультет, Національний університет харчових технологій

Спеціальність: «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Спеціалізація: «Обладнання цукрових заводів»

Викладає дисципліни

 • Основи САПР

 • Основи комп’ютерного проектування

 • Технологічне обладнання галузі

 • Гігієнічні вимоги до проектування обладнання

 • Інженерія безпеки

 • Монтаж, ремонт, експлуатація обладнання

 • Технологічне обладнання харчових виробництв

 • Основи автоматизації проектування

Публікації:

У творчому доробку більше 200 публікацій, у тому числі понад 20 наукових праць, 45 патентів на винаходи та корисні моделі України, а також 15 навчально-методичних робіт.

Наукова школа: Екстрагування сахарози з бурякової стружки

Напрями наукової діяльності:

 • Дослідження тепло-масовіддачі в діючих промислових екстракторах

 • Розроблення конструкцій транспортних систем дифузійних апаратів з метою інтенсифікації процесу екстрагування

Контакти

тел.+38(044) 289-96-83

E-mail: lulkadm@ukr.net